NCLC-MCA School System

CALL NOW: +12345 67879
Shopping Cart: £0.00 0 items
Committed to the Learner's Success!

FILIPINO

Sa pag-usbong ng maimpluwensyang mga kultura ng banyaga, ang sarili nating kultura at panitikan ay unti-unti nawawala sa puso ng maraming kabataan ngayon. Sa asignaturang ito ay higit na naglaan ng mga pangkasanayang indibidwal upang higit na malinang ang kakayanang makipagtalastasan ang mga mag-aaral sa isa’t isa gamit ang wikang Filipino at makapagpahayag ng sariling kaisipan, damdamin at karanasan nang may lubos na paggalang sa kultura sa panulat o pananalita man na siyang pamantayan ng programa sa K to 12 Basic Education Curriculum.